0118 556133

De school

De Schute is een kleine dorpsschool in het centrum van Biggekerke.
Op de school wordt er gewerkt met 4 groepen.
In 2018 wordt er gestart met de bouw en we hopen eind 2018 te kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie.

Enquête schooltijden
Uitslag onderzoek schooltijden voor ouders