0118 556133

Info

01. Foto schoolgebouw

Ouderhulplijst.

Ook voor het schooljaar 2016-2017 kunt u zich opgeven om te helpen bij de verschillende activiteiten op school. Wij hopen dat u zich zult opgeven, want vele handen maken licht werk!

Ook als u niet kunt helpen willen we het formulier graag terug, zodat we zeker zijn dat er geen papieren zijn zoekgeraakt.

Bij voorbaat dank voor uw hulp!

 

ouderhulplijst-invul-2016-2017